Kibernetički Napad

Kibernetički Napad

Kibernetički napad je kada pojedinac ili organizacija zlonamjerno pokušavaju probiti informacijski sustav drugog pojedinca ili organizacije. Najčešći cilj napada je ekonomska dobit, no nekim napadima cilj je uništavanje podataka....
Imovina / resursi / vrijednost

Imovina / resursi / vrijednost

Imovina je sve što ima vrijednost za organizaciju. Imovina i resursi uključuju materijalnu i nematerijalnu imovinu. Materijalna imovina su: lokacija, zgrada ili ured, oprema, financije, ljudska imovina (u smislu broja zaposlenika, njihovih vještina...
Odgovornost

Odgovornost

Za sigurnost informacija unutar organizacije odgovorna je svaka pojedina osoba koja djeluje unutar organizacije. Od vlasnika do privremenog zaposlenika (studenti), svi sudjeluju u poslovanju i rukuju podacima. Bitno je pobrinuti se za sigurnost informacija i biti...
Kontrola pristupa

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa je proces sigurnosti koji omogućuje organizacijama da upravljaju ovlaštenjima za pristup korporativnim podacima i resursima. Sigurna kontrola pristupa koristi metode i pravila koja služe provjeri da su korisnici zaista oni za koje...