Kontinuitet poslovanja - ISO 22301

Uspostava sustava kontinuiteta poslovanja

Planiranje sustava kontinuiteta poslovanja (BCMS – Business Continuity Management System) sukladno ISO 22301 pomaže upravljati poslovnim rizicima i omogućuje nastavak poslovanja u slučaju incidenata. Zapitajte se, možete li efikasno nastaviti poslovanje nakon požara, poplave, potresa ili gubitka najvažnijih klijenata ili dobavljača?

Organizacije koje nisu izradile plan kontinuiteta poslovanja, izlažu se velikom riziku. Čak 90% organizacija kojima se desio neki od spomenutih incidenata prestaju poslovati tijekom naredne 2 godine, jer nisu bile pripremljene za djelovanje u slučaju katastrofe.

Uspostava sustava kontinuiteta poslovanja omogućuje kontinuirano poslovanje i u isto vrijeme pruža osjećaj sigurnosti Vašim klijentima i kupcima od kojih ovisi posao. Prekidi poslovanja uslijed kvara sustava, prirodnih nepogoda, itd. mogu imati značajan utjecaj na poslovanje organizacije kao i neželjene financijske i reputacijske posljedice po organizaciju. Kritični poslovni sustavi čine više od 50% sustava i aplikacija unutar organizacija, zbog čega je vrlo važno imati realnu i snažnu strategiju kontinuiteta poslovanja.

Zahtjevi ISO 22301 norme su generalni i primjenjivi na sve organizacije ili na njihove dijelove. Usklađivanje ovisi o poslovanju i kompleksnosti organizacije i stoga Vam nudimo individualan pristup i metodologiju. Smisao kontinuiteta poslovanja nije limitiran samo na prevenciju događaja, već je i sposobnost za reakciju u kritičnom trenutku (Reakcija → Oporavak → Nastavak poslovanja → Povratak na normalno poslovanje).

Pregled koraka koji se poduzimaju u svrhu uspostave ISO 22301 norme

Xiphos radi s organizacijama kroz cijeli proces uspostave kontinuiteta poslovanja, počevši od izrade, implementacije, pa sve do održavanja planova kontinuiteta poslovanja, kroz slijedeće faze:

FAZA 1: Izrada metodologije i politike kontinuiteta poslovanja
Naši eksperti pomažu Vam izraditi cjelovito i funkcionalno rješenje za očuvanje kontinuiteta poslovanja kroz izradu politika kontinuiteta poslovanja i metodologije pristupa planiranju i implementaciji istog.

FAZA 2: BIA (Business Impact Analysis) analiza i procjena rizika
Analiza utjecaja na poslovanje koju vode naši eksperti u suradnji s odgovornim osobama poslovnih jedinica organizacije i procjena rizika vezanih uz kontinuitet poslovanja korištenjem najboljih metodologija i okvira upravljanja (kao npr. ISO 31000).

FAZA 3: Priprema strategija kontinuiteta poslovanja
Pomažemo Vam razviti najefikasnije strategije djelovanja kako bi se spriječili ili minimalizirali prekidi u poslovanju i kako bi efikasno djelovali u slučaju da do prekida dođe.

FAZA 4: Izrada planova oporavka i “disaster recovery”
Naši eksperti pomažu Vam u izradi detaljnih planova oporavka koji vode do potpunog oporavka poslovanja, te se razvija “disaster recovery” za oporavak IT resursa.

FAZA 5: Edukacija i testiranje
Pripremamo edukacijske materijale i vršimo edukaciju vezanu uz odobreni plan kontinuiteta poslovanja, te Vas vodimo prilikom testiranja plana kontinuiteta poslovanja.

FAZA 6: Održavanje
Xiphos vam pomaže u održavanju planova kontinuiteta poslovanja kroz redovite revizije sustava i uspostavljenih procesa.

FAZA 7: Certifikacija sustava (opcija)
Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja može biti certificiran sukladno ISO 22301:2012, a mi Vam pomažemo u pripremi za certifikaciju i tijekom same certifikacije.

Naši eksperti s dugogodišnjim iskustvom voditi će Vas i savjetovati na svakom koraku. Obratite nam se s povjerenjem!

Kontinuitet poslovanja - ISO 22301

KONTAKTIRAJTE NAS U SVEZI USPOSTAVE SUSTAVA KONTINUITETA POSLOVANJA (ISO 22301)

13 + 8 =

VAŠE OSOBNE INFORMACIJE SIGURNE SU S NAMA

Copyright © 2020. ≈ Xiphos d.o.o.