ISO/IEC 27001

Informacijska sigurnost - ISO/IEC 27001

Uspostava i održavanje

ISO / IEC 27001 (ili se samo ISO 27001 često koristi u govoru) vodeći je međunarodni standard upravljanja informacijskom sigurnošću, čija implementacija pokazuje da se u organizaciju može vjerovati, jer je implementirala sustav informacijske sigurnosti.

Sigurnost informacija uključuje različite aspekte zaštite podataka, kao što su kontrola pristupa i zička sigurnost, operativna sigurnost, sigurnost mreže i telekomunikacija, sigurnost aplikacija i sustava, sigurnost prijenosnih uređaja itd.

Provedba zahtijeva detaljno razumijevanje norme ISO / IEC 27001, ali i poznavanje najboljih sigurnosnih praksi kako bi se poboljšala i / ili implementirala odgovarajuća sigurnosna rješenja koja najbolje odgovaraju informacijskoj tehnologiji i poslovnim procesima organizacije.

Norma određuje potrebu za planiranjem, uspostavljanjem, nadzorom, održavanjem i poboljšanjem sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Norma obuhvaća sve vrste i veličine organizacija. Sastoji se od 10 poglavlja i Aneksa A koji se sastoji od 114 kontrola podijeljenih u 35 kategorija i 14 poglavlja.

Uspostavljanje kontrola pomaže identicirati, upravljati i smanjiti raspon prijetnji kojima su informacije svakodnevno izložene.

Najčešće svrhe za koje se koristi ISO / IEC 27001:

  • Poboljšanje sigurnosti i poslovnih procesa
  • Spriječavanje incidenata ili smanjenje broja i opsega nezgoda
  • Otkrivanje sigurnosnih ranjivosti
  • Kontrola rizika
  • Osiguravanje kontinuiteta poslovanja
  • Bolje poštivanje poslovnih, zakonskih, ugovornih i regulatornih zahtjeva
  • Smanjenje potrebe za čestim sigurnosnim provjerama od strane kupaca
  • Povećavanje ugleda organizacije

Primjena informacijskog sustava zaštite u skladu sa ISO / IEC 27001 standardima može se certicirati. Neovisna revizijska organizacija pregledat će vaš sustav informacijske sigurnosti i utvrditi ispunjava li implementirani sustav sve zahtjeve standarda. Imati certikat donosi vam veliku konkurentsku prednost.

Naši vrhunski stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom osigurat će primjenu kvalitetnog sustava informacijske sigurnosti u vašoj organizaciji. Obratite nam se s povjerenjem!