Kako se rat u Ukrajini razvija i sankcije protiv Rusije provode, organizacije diljem svijeta promatrat će kakav će to utjecaj imati na njihove operacije.

Rat utječe na svaku ekonomiju u svijetu jer je svijet povezaniji nego ikad. Svaki posao će na neki način osjetiti utjecaj. Bez obzira na to je li vaš posao povezan s Ukrajinom ili Ruskom Federacijom ili nije, svi će trpjeti posljedice rata.

Najbolji trenutak za razmišljanje o kontinuitetu poslovanja bio je prije pet godina, sljedeći najbolji trenutak je SADA!

Rizici

Svaka se tvrtka suočava s mnogim novim rizicima ili je svjesna da je vjerojatnost određenih rizika veća nego ikad. Fizički, ovaj rat je ograničen na Ukrajinu, ali ekonomski rat je u cijelom svijetu. Što će se dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci i godina, neizvjesno je. Zato tvrtke trebaju biti spremne na sve. Kontinuitet poslovanja ključan je za uspjeh.

Postoji mnogo novih rizika, pogledajmo neke od njih:

Utjecaj na ekonomiju

Globalna ekonomija je pod utjecajem svjetskih zbivanja, posebice kada postoje ratovi i sankcije, čije posljedice pogađaju mnoge tvrtke, čak i ako nisu izravno povezane sa zemljama pod sankcijama. 

 

  • Postoji li neki dio vašeg poslovanja na koji utječu sankcije ili posljedice?
  • Imate li planove za kontinuitet poslovanja koji će vam pomoći u odgovoru na krizu?

Utjecaj na Cash Flow

Kako se globalna kriza nastavlja, mnoge tvrtke muku muče s novčanim tokovima i odlučuju smanjiti svoje gubitke. To je postalo sve vidljivije s inflacijom i rastom cijena goriva i hrane.

 

  • Imate li planove ako je vaš cash flow ugrožen?
  • Štedite li novac koji će vam pomoći da preživite neko vrijeme ako se pojave problemi?

Utjecaj na opskrbu sirovinama.

Ako vaša tvrtka ovisi o sirovinama koje su uvezene iz Rusije ili Bjelorusije pod sankcijama ili iz Ukrajine. Problemi u vezi s dobivanjem sirovih resursa mogu se pojaviti iznenada i bez upozorenja.

 

  • Imate li rezervni plan u slučaju da se to dogodi?
  • O kojim sirovinama ili energentima ovisite u svrhu obavljanja svog posla?
  • Imate li više od jednog dobavljača sirovine o kojoj ovisi vaš posao?
cropped shot of businessman showing laptop, tablet and smartphone with gdpr and cyber security signs

Utjecaj na kibernetičku sigurnost

Kibernetička sigurnost je u današnjem svijetu jedan od najvažnijih aspekata sigurnosti vašeg poslovanja. Kibernetički napadi su češći, posebno napadi koje financiraju države.

 

  • Kakav bi bio utjecaj velikog cyber napada na vašu tvrtku?
  • Imate li kibernetičku sigurnost uspostavljenu, testiranu i poboljšanu?
  • Imate li planove za oporavak nakon katastrofe?

Priprema je 50% posla

Kontinuitet poslovanja vrlo je važan danas nakon što smo doživjeli pandemiju, a sada i rat koji je u tijeku u Ukrajini.

Priprema je 50% posla, a svaka tvrtka treba učiniti što može da bude pripremljena. Ni sada nije kasno, učinite sve da se pripremite za nepredviđene događaje. Puno je lakše kad si spreman.

Toliko je primjera tvrtki koje nisu vodile računa o kontinuitetu poslovanja te su ugašene kad je izbila kriza.

 

Nikad ne dopustite da se to dogodi vama!