Informacijska sigurnost obuhvaća razne aspekte zaštite informacija. Neke od sigurnosnih mjera očigledne su na prvi pogled, dok druge nisu i stoga su često zanemarene.

Kvalitetan sustav informacijske sigurnosti stoga obuhvaća sljedeće aspekte:

 • Sigurnosna Arhitektura i Dizajn (Kontekst, opseg, ciljevi, politike sigurnosti, upravljanje projektima, komunikacija…)
 • Zakoni i regulativa te ugovori (Praćenje lokalnih i međunarodnih zakona, GDPR, praćenje ugovora…)
 • Sigurnost ljudskih resursa (Pozadinske provjere, kompetencije, osviještenost, izjave o tajnosti, edukacije i treninzi, podjela dužnosti…)
 • Sigurnost trećih strana (Poslovni partneri, dobavljači…)
 • Operativna sigurnost (Upravljanje resursima, sigurno uklanjanje resursa…)
 • Upravljanje rizicima (Identifikacija rizika, obrada rizika…)
 • Kontrola pristupa i fizička sigurnost (Zaštita od neovlaštenog pristupa, zaštita od kvara i prekida, prijetnje iz okoline…)
 • Sigurnost mreža i telekomunikacija (Pravilno podešavanje mreža, zaštita vodova…)
 • Sigurnost aplikacija i sustava (Popis dozvoljenog softvera, praćenje nadogradnji…)
 • Sigurnost prijenosnih uređaja i udaljenog pristupa (Prijenos informacija, rad s udaljenih lokacija, iznošenje opreme iz organizacije…)
 • Kriptografija (Određivanje kriptografskih metoda, upravljanje kriptografskim ključevima…)
 • Klasifikacija podataka (Označavanje informacija, izrada klasifikacijske sheme…)
 • Kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe (Određivanje vremena oporavka, redundancija…)
 • Ocjena performansi i interne revizije (Praćenje, mjerenje, analiza i ocjenjivanje)
 • Kontinuirano poboljšanje sustava (Praćenje nesukladnosti, poduzimanje korektivnih mjera, poboljšavanje djelotvornosti…)