Revizija je uvijek jeftinija od kazne!

Usluga neovisne revizije sustava upravljanja

 

 

Učinkovitost, djelotvornost i uspješnost poslovanja organizacije ovisi o funkcioniranju informacijskog sustava. Briga oko upravljanja, kontrole i revizije nad informacijskim sustavima postala je moralna, poslovna i regulatorna obveza.

Revizija informacijskih sustava (engl. information system audit) omogućuje objektivnu i neovisnu procjenu rizika rada informacijskih sustava, testiranje ključnih funkcija u svrhu prikupljanja dokaza za procjenu usklađenosti informacijskog sustava sa ciljevima poslovanja, kao i regulatornim zahtjevima. Svaka revizija rezultira mišljenjem ili ocjenom sustava te eventualnim preporukama za poboljšanje.

Revizija pruža dodatnu vrijednost organizaciji kroz usavršavanje postojećih sustava i procesa, kao i edukacije.

Xiphos nudi uslugu neovisne revizije informacijskih sustava, uključujući i informacijsku sigurnost, koristeći vezane zakone i regulativu, međunarodno priznate norme, kao i najbolje prakse.

Iskoristite naše revizorsko iskustvo, metodologije i usluge:

  • Revizije informacijskih sustava
  • Revizija usklađenosti s GDPR uredbom
  • Revizija sustava informacijske sigurnosti (ISO/IEC 27001:2013)
  • Revizija sustava kontinuiteta poslovanja (ISO 22301:2012)
  • Revizija sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015)
  • Revizija sustava upravljanja IT uslugama (ISO 20000:2011)
  • Revizija sustava upravljanja okolišem (ISO 14001:2015)
  • Revizija usklađenosti sa zakonima i regulativom
  • Revizija sustava kontinuiteta poslovanja

Neovisna revizija omogućuje vam pregled i ocjenjivanje učinkovitosti sustava upravljanja u kontekstu organizacije, postojećih zakona i regulative, te certificiranih normi. Radimo s organizacijama različitih veličina i djelatnosti. Slobodno nam se javite.

Kontaktirajte nas u svezi usluga neovisne revizije sustava upravljanja

3 + 4 =

Xiphos d.o.o.

Fabijanićeva 60
10040 Zagreb

Tel. +385 1 2915 736

Mob. +385 91 1444 111
Mob. +385 98 1610 492

Web: www.xiphos.hr
Email: info@xiphos.hr

MATIČNI BROJ: 2954656

OIB: 39402063665

 

REGISTARSKI SUD
Trgovački sud u Zagrebu

TVRTKA
Xiphos d.o.o. za usluge

Adresa: Fabijanićeva 60, 10040 Zagreb

IBAN: HR6123300031152496151

TEMELJNI KAPITAL
20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

ČLANOVI UPRAVE
Darie Marić, zastupa društvo u cijelosti