Kontinuitet poslovanja – uspostava i održavanje (ISO 22301:2012)

 

 

Planiranje sustava kontinuiteta poslovanja (BCMS – Business Continuity Management System) je proces koji pomaže upravljati poslovnim rizicima, te omogućuje nastavak poslovanja uslijed nepredviđenih incidenata. Bez obzira na veličinu Vaše organizacije, jeste li sigurni da možete nastaviti poslovanje nakon požara, poplave, potresa ili gubitka najvažnijih klijenata ili dobavljača? Možete li održati poslovanje na normalnoj razini u slučaju incidenata? Kao i većina tvrtki, možda imate problema dodijeliti resurse kontinuitetu poslovanja, pogotovo kad imate puno posla, nedostatak zaposlenika i tehničkog znanja potrebnog za stvaranje otpornosti.

Kontinuitet poslovanja povećava poslovnu otpornost!

 • Organizacije bez plana kontinuiteta poslovanja, izlažu se velikom riziku. Čak 90% organizacija koje su preživjele katastrofu zatvaraju vrata u roku od 2 godine, jer nisu bile spremne za djelovanje u slučaju katastrofe koja ih je zadesila, bez obzira o čemu se radilo (potres, poplava, požar, ekonomska situacija,…). Uspostava sustava kontinuiteta poslovanja omogućuje Vam neprekinuto poslovanje i u isto vrijeme pruža osjećaj sigurnosti Vašim klijentima i kupcima od kojih ovisi Vaš posao.
 • Kontinuitet poslovanja je strateški element s kojim se organizacije susreću svakodnevno. Prekidi poslovanja zbog bilo kojeg razloga (kvar sustava, prirodne nepogode,…) može imati značajan utjecaj na poslovanje organizacije kao i financijske posljedice, a da ne govorimo o utjecaju na reputaciju.
 • Kritični poslovni sustavi čine preko 60% sustava i aplikacija unutar organizacije, zato je važno imati realnu i snažnu strategiju kontinuiteta poslovanja.

Zašto odabrati Xiphos?

 • Naši konzultanti vas vode i savjetuju na svakom koraku implementacije kontinuiteta poslovanja.
 • Iskustvo naših konzultanata omogućuje vam prepoznavanje širokog spektra rizika i metoda kontrole istih.
 • Preko 20 godina iskustva u uspostavi sustava kontinuiteta poslovanja, upravljanja  informacijske sigurnosti, rada s renomiranim tvrtkama raznih veličina i djelatnosti.
 • Iskustvo u organizacijama različitih djelatnosti i veličina.
 • Poznavanje i korištenje novih tehnologija, dobrih praksi.
 • Redovito praćenje zakonske regulative i prilagodljivost rješenja organizaciji.

ISO 22301:2012 određuje zahtjeve za planiranje, uspostavu, uspostavu, upravljanje, nadzor, reviziju, održavanje i kontinuirano poboljšanje dokumentiranog sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja u svrhu zaštite, smanjenja vjerojatnosti, pripreme, odgovora i oporavka od posljedica incidenata koji mogu poremetiti poslovanje.

Zahtjevi norme su generalni i primjenjivi na sve organizacije ili dijelove istih. Načini usklađivanja sa zahtjevima ovise o poslovanju i kompleksnosti organizacije. Naš pristup i metodologija pruža nekoliko pogodnosti. Najvažnija je spremnost organizacije u slučaju neočekivanih prekida poslovanja, jer smisao kontinuiteta poslovanja nije limitiranje na prevenciju događaja, već i sposobnost za reakciju u danom trenutku (Reakcija → Oporavak → Nastavak poslovanja → Povrat na normalno poslovanje).

Pregled koraka u svrhu uspostave sustava kontinuiteta poslovanja

Xiphos radi s organizacijama kroz cijeli proces uspostave kontinuiteta poslovanja, od dizajna do implementacije te održavanja planova kontinuiteta poslovanja, kroz slijedeće faze:

 • FAZA 1: Izrada metodologije i politike kontinuiteta poslovanja – Naši konzultani Vam pomažu izraditi cjelovito rješenje za očuvanje kontinuiteta poslovanja kroz izradu politika kontinuiteta poslovanja i metodologije pristupa planiranju i implementaciji istog.
 • FAZA 2: BIA (Business Impact Analisys) analiza i procjena rizika – Analiza utjecaja na poslovanje koju vode naši konzultanti u suradnji s odgovornim osobama poslovnih jedinica organizacije, te vrše procjene rizika vezanih uz kontinuitet poslovanja koristeći moderne metodologije i okvire upravljanja (kao npr. ISO 31000:2018).
 • FAZA 3: Priprema strategija kontinuiteta poslovanja – Konzultani vam pomažu razviti najefikasnije i funkcionalne strategije djelovanja u svrhu sprječavanja prekida poslovanja te djelovanja u slučaju kada dođe do prekida.
 • FAZA 4: Izrada planova oporavka i disaster recovery rješenja – Naši konzultanti vam pomažu u izradi planova oporavka koji korak po korak vode do potpunog oporavka poslovanja, te se posebno razvija disaster recovery rješenje za oporavak IT resursa.
 • FAZA 5: Edukacija i testiranje – Našu konzultanti pripremaju edukacijske materijale i vrše edukaciju vezanu uz osobnreni plan kontinuiteta poslovanja, te pružaju vodstvo prilikom testiranja istog.
 • FAZA 6: Održavanje planova – Xiphos vam pomaže i u održavanju planova kontinuiteta poslovnaj kroz redovite revizije sustava i uspostavljenih procesa.
 • FAZA 7: Certifikacija sustava (opcionalno) – Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja može biti certificiran sukladno ISO 22301:2012, te vam Xiphos pomaže u pripremi i tijekom same certifikacije.

Kontaktirajte nas u svezi uspostave sustava kontinuiteta poslovanja (ISO 22301)

10 + 5 =

Xiphos d.o.o.

Fabijanićeva 60
10040 Zagreb

Tel. +385 1 2915 736

Mob. +385 91 1444 111
Mob. +385 98 1610 492

Web: www.xiphos.hr
Email: info@xiphos.hr

MATIČNI BROJ: 2954656

OIB: 39402063665

 

REGISTARSKI SUD
Trgovački sud u Zagrebu

TVRTKA
Xiphos d.o.o. za usluge

Adresa: Fabijanićeva 60, 10040 Zagreb

IBAN: HR6123300031152496151

TEMELJNI KAPITAL
20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

ČLANOVI UPRAVE
Darie Marić, zastupa društvo u cijelosti